Anabilim Dalı Akademik Kurulu

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ (İşletme Tezli ve (İ.Ö.) Tezsiz ABD Başkanı) İİBF İşletme Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Murat Selim SELVİ İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ (Yönetim ve Organizasyon Tezli ve (İ.Ö.) Tezsiz ABD Başkanı) İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. Oğuzhan AYDEMİR İİBF İşletme Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Seda Ş. GÜNGÖR İİBF İşletme Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Korhan ARUN İİBF İşletme Bölümü